Planeta OpenAlt

Digitální opracování dřeva

Petr Víteček – Neat Solutions
9. 4. 2024 – úterý

Od IT k práci s dřevem a dál k dřevu s IT. Jaké výzvy přináší pořízení velkého průmyslového KUKA robota pro domácí opracování dřeva, jak se ovládá a plní daty? K tomu srovnání s tříosým CNC, 3D tiskem a laserem.

Rok 2023 očima hlavního wiki-rezidenta

08.
dubna
Wikimedia ČR

Lukáš Nekolný, hlavní wiki-rezident Wikimedia ČR a spolupracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové, zhodnotil výsledky své wiki-rezidentské práce za rok 2023.

Wiki-rezidentský program v Muzeu východních Čech

Rok 2023 byl prvním celým rokem, kdy v krajském Muzeu východních Čech v Hradci Králové (MVČ) fungoval aktivní wiki-rezidentský program. Samotná  spolupráce probíhala již v předchozích dvou letech a v září 2022 byla zpečetěna podpisem memoranda o partnerství a spolupráci. Na začátku spolupráce byl kladen důraz na rychlé odstranění počátečního nevyhovujícího stavu, kdy na Wikipedii chyběla klíčová hesla a informace o činnosti a působení muzea.

By Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové - Muzeum východních Čech v Hradci Králové, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114471190FOTO: Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V roce 2023 jsme se tak už v rámci wiki-rezidentských aktivit mohli zaměřit na co nejvyšší kvalitu dalších zpracovávaných témat. Ta se drží tří hlavních linií:

 1. všeho, co se přímo týká muzea (budovy, expozice, výstavy a osobnosti, které zasáhly do historie muzea),
 2. osobností a významných rodů města a kraje,
 3. staveb, institucí a míst ve městě a kraji.

Zde je důležité poznamenat, že zatímco před začátkem wiki-rezidentství v muzeu problematiku staveb, expozic a aktivit MVČ pokrývaly jen dva články o souhrnné roční čtenosti přibližně 4 500 zobrazení, za rok 2023 se už jednalo o 11 stránek s více než 10 500 zobrazeními

Některá témata vyžadovala poměrně dlouhé období příprav a zpracování, než mohly být výsledné články zveřejněny. Týkalo se to zejména přehledu všech výstav konaných v muzeu během jeho více než stoleté existence. Tato stránka zároveň vytvořila důležitý rozcestník upozorňující na témata, která muzeum řešilo a představovalo, a která mají i v budoucnu potenciál být zpracována na Wiki platformách.

Jedná se zejména o místní, resp. regionální umělce, kteří v minulosti v muzeu pořádali své autorské výstavy. Mnohá z těchto jmen už takřka upadla v zapomnění. Proto je nesmírně důležité, aby je paměťová instituce, jakou je krajské muzeum, připomněla např. formou zpracovaného životopisu na Wikipedii. V té souvislosti začala být budována rozsáhlá interní databáze hesel, které by v budoucnu bylo vhodné zpracovat. Jejich počet přitom řetězově stoupá. 

Rok 2023 byl také ve znamení zpřesňování evidence činnosti zavedením hashtagů a dalších interních přehledů, které nám umožňují rozlišovat i tematické zaměření článků, na jejichž vzniku či rozvoji se muzeum podílelo. Díky tomu víme, že v rámci Wikipedie bylo založeno 25 hesel, z toho 16 se týkalo osobností. Kromě toho byly provedeny úpravy na dalších 100 heslech, přičemž v takřka 40 případech se jednalo o rozšíření většího rozsahu.

Velké množství připravovaných textů však zatím nebylo zveřejněno, neboť se jedná o dlouhodobé a časově náročné úkoly, jejichž cílem je zajistit co nejvyšší kvalitu budoucího výstupu. Samozřejmostí jsou také navazující úpravy Wikidat. V průběhu roku bylo zároveň nahráno 69 souborů na Wikimedia Commons a v budoucnu je v plánu jejich výrazné navýšení.

FOTO: Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Specifickou kapitolu ve wiki-rezidenství představuje pětiletý projekt Ministerstva kultury NAKI III Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén. Projekt odstartoval právě v roce 2023 a první klasické publikační výstupy by z něj měly být hotovy v roce 2024. V témže roce se očekává, že budou zveřejněna i první podrobně zpracovaná hesla o tématu lázní v Česku či lázeňství obecně. 

Tyto výstupy by měly napravit dosavadní velmi neuspokojivý stav české Wikipedie, která se dosud těmto tématům věnovala jen okrajově. Již v roce 2023 k tomu probíhaly přípravy a zpracovávání prvních témat a zdrojů. Projekt je realizován v konsorciu Muzea východních Čech v Hradci Králové, Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Historického ústavu Akademie věd České republiky. Spolek Wikimedia ČR jej dlouhodobě podporuje.

Studenti píší Wikipedii na Univerzitě Hradec Králové

Na podzim 2023 proběhl již druhý zimní semestr na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, kdy byla v rámci spolupráce univerzity a muzea otevřena výuka předmětu Studenti píší Wikipedii. Po předchozím roce se podařilo vychytat nejvíce problémové situace a předmět byl zakončen s 10 studenty, kteří mohli dostat zápočet. Během poslední společné hodiny zveřejnili 9 nových článků (např. Městské muzeum Nové Město nad Metují, Julius Russ, Zvon Augustin, Šrámkův statek, Novobydžovský čtverec–Memoriál Elišky Junkové). Fakt, že jeden článek zveřejněn studentem nedopatřením výrazně dříve a v nepříliš dobré kvalitě se ukázal být výjimkou.

Jinak byla tentokrát i wikipedistická komunita s kvalitou zveřejněných článků spokojená. Většinově se opět jednalo o studenty prvního ročníku, pro které to byl jeden z prvních předmětů na vysoké škole a kteří dosud neměli takřka žádné zkušenosti s prací se zdroji. Tím spíše považujeme aktuální výsledek za úspěch a příslib do budoucna.

FOTO: Klub přátel historických vozidel, z.s, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rozvoj spolupráce s dalšími wiki-rezidenty

Na počátku roku se podpora hlavního wiki-rezidenta zaměřovala hlavně na rozvoj rezidentství v Městské knihovně v Praze. 

V průběhu léta a podzimních měsíců se podařilo GLAM wiki-rezidentství výrazně posunout. Nové wiki-rezidentské pozice zřídila Národní knihovna České republiky a zároveň Zoo Praha, která byla před lety v mnohém v GLAM projektu průlomová. Ta se po několika letech rozhodla alespoň v menším rozsahu wiki-rezidentství obnovit.

Díky tomu jsme se s kolegy ve WMČR dohodli na pravidelném společném setkání wiki-rezidentů, na němž budeme mít možnost se osobně potkávat a spolupracovat jako wiki-rezidentstký tým. Od té doby probíhají pravidelné online schůzky, na nichž můžeme sdílet své problémy i nápady, které tato specifická, a věřím, že i velmi užitečná, činnost přináší. Počátek roku 2024 ukazuje, že své wiki-rezidenty budou mít i další instituce. Je to příslib, že naše česká GLAM komunita bude růst i nadále. 

Lukáš Nekolný

The post Rok 2023 očima hlavního wiki-rezidenta first appeared on Wikimedia ČR - blog.

Hudební hitparáda s umělou inteligencí

07.
dubna
Pavel Hodál
Hudební hitparáda s umělou inteligencí
Hudební hitparáda s umělou inteligencí
Pavel Hodál 7. 4. 2024
Vyhlašujeme hudební hitparádu, ve které budou žáci tvořit písně s pomocí nástrojů umělé inteligence.
Soutěž proběhne na všech úrovních – od třídních kol až po celorepublikové finále.

Pro všechny školy, učitele a žáky, kteří mají zájem :-)

Nikdy sa nepoddať

04.
dubna
Fero Volár
Nikdy sa nepoddať

Naša demokracia je relatívne mladá. Aj preto si vyžaduje toľko starostlivosti. S rôznymi priateľmi hovoríme, že sa častejšie stretávame na protestoch, než príjemnom rozhovore. Ale to je to najmenej, čo pre ňu môžeme robiť. Nemusíme pre ňu zomierať, ako naši susedia a bratia.

Mám strašne rád to „Snažiť sa, hľadať, nájsť a nikdy sa nepoddať“ z básne ktorú napísal Lord Alfred Tennyson. Je pre mňa esenciou cyklov života, tým životným múdrom, že to nikdy nebude finálné a hotové.

Keď idem ráno do práce všímam si pri Novej Cvernovke tento strom. Je skvelou fyzickou metaforou chuti po živote. Ale nevie fungovať bez toho na čom vyrástol. Je to jeho súčasťou. Niečo muselo skončiť aby niečo nové mohlo pokračovať. Je tam rovnováha.

Nikdy sa nepoddať

Stále verím, že ľudia sú v podstate dobrí. Že chcú žiť dobre. Že chcú aby ich deti a vnúčence žili dobre. Hovorí sa, že každé voľby sú dôležite. A opäť to platí aj pri týchto. Nech sa opäť vrátime aspoň trochu na dobrú cestu. Lebo toto je len začiatok.

Poďte v sobotu voliť, nech to dopadne OK.

Je možné,

že nás prúdy niekam odnesú.

Je možné,

že sa dotkneme šťastných ostrovov.

A aj keď nie sme takí silní,

ako keď sme dokázali pohnúť nebom a zemou

aj tak sme tu.

Sme tu.

Možno nás oslabil čas a osud,

ale vôľu máme silnú.

Snažiť sa, hľadať,

nájsť a nikdy sa nepoddať.

Komunikace ve škole: Google Chat a Prostory

04.
dubna
Pavel Hodál
Komunikace ve škole: Google Chat a Prostory
Komunikace ve škole: Google Chat a Prostory
Pavel Hodál 4. 4. 2024
Představte si malou osmiletou holčičku. Chodí do druhé třídy a školu miluje. Paní učitelka posílá všem žákům zprávy na Facebook Messenger. Proto rodiče dceři účet také založí.

V osmi letech.

Pro školu.

Toto je reálný příběh z mého okolí. Asi všichni podvědomě vnímáme, že je tu něco špatně.

Redis už nie je open-source

03.
dubna
Fero Volár
Redis už nie je open-source

Od verzie 7.4 prechádza Redis na duálne licencovanie a to Redis Source Available License (RSALv2) a Server Side Public License (SSPLv1), namiesto pôvodnej BSD licencie. Nie je teda už open-source, čo sa týka OSI definície.

Redis už nie je open-source

Reakcia na tieto zmeny prišla pomerne rýchlo zo strany Linux Foundation, ktorá zakladá fork s názvom Valkey. Medzi prvých podporovateľov patria Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle, Ericsson, a Snap Inc.

Valkey bude pokračovať pod BSD licenciou a bude pre platformy Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD a FreeBSD. Aktuálne je k dispozícii GitHub repo pre zostavenie zo zdrojových kódov.

Python program na ovládání Dockeru pomocí API

02.
dubna
Josef Jebavý
Potřebujete ovládat Docker? K tomu se výborně dá použít API, které je dostupné například přes unixový socket. Jako programovací jazyk je možno použít například Python, což je skriptovací programovací jazyk, takže díky němu můžete rychle vyvinout potřebnou funkcionalitu. Navíc pro Python existuje knihovna, která implementuje API Dockeru, takže si ušetříte práci. Jak na to? Je to jednoduché....Popíši vám to v tomto návodu.

Hledáme office manažera*ku

02.
dubna
Nadace OSF

Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu, který*á se stane tváří naší kanceláře na 24-28 hodin týdně. Pokud vás baví komunikovat s lidmi a být podporou pro celý tým a věříte, že demokracie je klíčová pro lepší život v České republice, bude pro vás právě naše nadace tím správným zaměstnavatelem. Nabízíme plat 21 000 – 24 000 Kč / měsíc podle výše úvazku. Nástup co nejdříve.

Co bude vaší pracovní náplní?
 • zajištění plynulého chodu kanceláře a obstarání administrativních úkolů
 • přijímání návštěv a zajištění schůzek s externími hosty
 • podpora managementu a týmu při každodenních aktivitách i při realizaci nadačních akcí
 • průzkum a komunikace s dodavateli služeb
 • vyřizování základní externí komunikace
Co od vás očekáváme?
 • schopnost komunikovat s lidmi na všech úrovních
 • vstřícnost a proaktivní přístup, chuť být oporou pro své kolegy*ně
 • spolehlivost a schopnost organizovat a řešit úkoly samostatně a efektivně
 • pozitivní přístup k technologiím 
 • zájem o dlouhodobé zaměstnání/spolupráci
Co u nás získáte?
 • práci v týmu jedné z největších nadací v ČR
 • příjemné kolegy*ně a pracovní prostředí s otevřenou a přátelskou atmosférou
 • možnost potkat zajímavé lídry z občanské společnosti, byznysu i státní správy
 • podporu v profesním růstu, vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 3 placené dny zdravotního volna, vánoční volno

Nadace OSF je zaměstnavatel, který se řídí zásadou rovných příležitostí pro všechny a zavazuje se dodržovat Politiku ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých.

Zaujala vás naše nabídka?

Pak nám pošlete své CV spolu s motivačním dopisem, proč chcete pracovat v naší nadaci. 

Elon Musk kupuje slovenský startup na výrobu elektrickej energie za 1 miliardu dolárov

01.
dubna
Fero Volár
Elon Musk kupuje slovenský startup na výrobu elektrickej energie za 1 miliardu dolárov

Tomu poviem šok na slovenskej start-up scéne. Že sa objavý unicorn (firma s hodnotou nad 1 miliardu amerických dolárov) asi nečakal nikto. Veď pre porovnanie ESET je firma s ročným obratom asi 500 miliónov eúr.

Rokovania o kúpe prebiehali od asi Vianoc, kedy founder Štefan Homôľka, zo startupu Baterryl prišiel s priam geniálnym nápadom na alternatívnu výrobu elektrickej energie. Ide o doteraz nevyužitý spôsob generovania elektrického prúdu v alkalických článkoch mechanickým pohybom ukončený tupým nárazom. Práve pri takomto pohybe vniká v galvanickom článku zbytková energia.

Dohoda o akvizícii už bola zverejnená a mimoriadne aj jej hodnota. Čo je celkom nezvyklé. Naviac padlo aj ďalšie tabu a to, že nápad nemá žiadnu hodnotu. Lebo Musk kúpil vlastne samotný nápad. Známy bulvárny a politický online magazín Startitup priniesol v rozhovore s founderom Homôľkom viac informácií. Keďže ide o platený rozhovor vyberám pre vás z neho pár zaujímavostí.

„Bolo to na Prvý sviatok vianočný. Chcel som prepnúť koncert Heleny Vondráčkovej v TV, keď v diaľkovom ovládači prestali fungovať baterky. Žiadne náhradné v dome, obchody zavreté. Tak som doň niekoľko ráz udrel a stihol som prepnúť tesne pred tým, než zaznela Dlouhá noc. V tom mi to došlo – čo ak by sa pomocou pár dobrých rán dali dobiť aj iné zariadenia?“

Elon Musk kupuje slovenský startup na výrobu elektrickej energie za 1 miliardu dolárovElon Musk oznamuje akvizíciu Slovenského startupu

Štefan Homôľka tú noc nevedel podľa jeho slov ani oka zažmúriť. Ako s úsmevom na tvári hovorí, tá „Dlouhá noc“ ho dobehla takýmto spôsobom. Ďalší deň na Štefana sa podelil so všetkým s kamarátmi v krčme, kde bol zhodou okolností aj susedových Paľko. Ten robí v Bratislave a prišiel domov na sviatky. Na nemenovanom úrade sa stará o PC úradníkov. Minulé Vianoce rozprával ako na týchto PC po večeroch ťaží Bitcoin. Všetko malo už rýchly spád, ako Homôľka pre online magazín popisuje.

„Paľko mi vysvetlil, že som ten founder a on bude CTO. Napísal za mňa na cez sieť X priamo Muskovi na čo som prišiel. Ten bol nadšený. Že v tom vidí potenciál potvrdilo aj to, že ihneď ukončil plánovanú rekonštrukciu Gigafactory v Mexiku. Elektromobily tak čaká úplná revolúcia, ako budú dobíjané.“

Predať len nápad zo Slovenska je obrovská vec. Zdá sa, že tu spolupráca nekončí. Prvým zariadením do ktorého bude technológia startupu Baterryl integrovaná bude automobil Tesla Y model 2 určený pre trh východnej Európy a subsaharskej Afriky. S testovaním sa začne na Slovensku. Ako na záver rozhovoru dodáva so šibalským úsmevom Homôľka „vďaka mizernej kvalite našich ciest a nárazom do výmoľov bude možné jazdiť s takýmto dobíjaním batérií úplne zadarmo. Baterryl s vydaním správy zaželal aj prvý apríl.

#28 – Vytiskneme si v budoucnu kromě kostí a chrupavek třeba i orgány na míru?

"Materiál umí reagovat na vnější podnět, což může být například magnetické pole, změna pH v těle, teplota a další. Cílenou reakcí umíme nastavit to, jak a kam se materiál ohne, jeho výsledný vzhled. Vytiskneme laicky řečeno obyčejnou placičku, ale v těle se materiál prohne třeba do tvaru chrupavky nebo vyplní defekt, který má speciální tvar a špatně by se tisknul z keramiky."
 
 Pacient po operaci nádoru často přijde třeba i o kus kosti. Lékaři si chybějící část naskenují, nechají vytisknout ze speciální keramiky na 3D tiskárně, voperují a postupem času už jen sledují, jak zatímco se původní náhrada rozpouští, nová kost dorůstá. Že je to sci-fi? Když se dostanete do laboratoří CEITEC VUT, uvidíte také umělé chrupavky, kostní lepidlo, materiály měnící tvar v čase nebo náplasti na hojení popálenin. V čele výzkumné skupiny Pokročilé biomateriály stojí Lucy Vojtová, která se v epizodě rozpovídala o tom, jestli biomateriály sbírají na louce, kde jsou limity léčby kmenovými buňkami a co na jejich výzkum říkají lékaři. 

Microbit robůtek Cutebot s joystickem

Další „hračky“ pro potřeby kroužku aktivně nevyhledávám, ale nedokážu těm dobrý odolat. Na posledním semináři pro učitele informatiky mě přítomností poctil Milan Lempera, programátor a vedoucí kroužku, který s sebou na ukázku přivezl spoustu udělátek. Mimo jiné doplňky pro microbit od firmy Elecfreaks. Jmenovitě se chci věnovat robůtkovi Cutebot a joystiku. Ukázalo se, že škola zakoupila tři kusy verze 2, takže jsem si je hned půjčil domů, nastudoval, a zařadil na program svého kroužku.

Úvod

Z příspěvků na mém blogu je patrné, že co se robotů týče, vybral jsem si Meet Edison a jsem s nimi spokojen (a to mluvím o verzi dva, trojku jsem ještě neměl v ruce, ale vypadá dobře). Ovšem proč nezkusit něco jiného, že?

Edison je robustní, ale neumožňuje připojovat periferie. Cutebot je opak, zašlápnutí ho asi může dost pocuchat, zato ho lze rozšiřovat.

A je nutné ho sestavit. Není to nic obtížného, ale didakticky to hodnotím pozitivně (IKEA efekt). Zatímco u robota stačí zapojit senzor a oboustrannou páskou přilepit držák baterie, tak u joysticku je nutné i šroubovat, což se u dětí na prvním stupni ukázalo jako velká výzva, která nám zabrala velkou část hodiny. Aby bylo jasno, i za šroubky a čas s nimi strávený jsem rád. Úmyslně jsem to dětem neskládal já předem.

Kód editujete normálně jak jste zvyklí na makecode.microbit.org, jen si přidáte rozšíření blokového jazyka.

Periferie

V krabici dostanete ultrazvukový senzor HC-SR04. Hned vedle konektoru pro ultrazvukový senzor najdete I2C konektor pro další moduly. To je trochu i nevýhoda, protože HC-SR04 velmi snadno vložíte do špatného konektoru a Cutebot se pak chová podivně. Prostě běžné potíže harwarového světa.

Dále se na desce nachází i konektor pro zapojení serva, to jsem ještě nevyzkoušel.

Didaktické materiály

Líbí se mi anglické návody na webu Elecfreaks.

Edison detekuje překážku pomocí infračerveného světla, se kterým podle mě nejde dosáhnout takové přesnosti jako s ultrasonickým čidlem. Využito v lekci 10, udržování fixní vzdálenosti, říkal jsem tomu adaptivní tempomat.

Naší vrcholnou hodinou bylo ovládání Cutebotu joystickem, lekce 13.

Joystick

Joystick na sobě má vibrační motorek pro poskytnutí zpětné vazby (pozor, máte-li microbity v obalech, tak pro tento účel doporučuji sundat).

Jako úlohu ahoj světe pro joystick jsem zvolil ukazatel směru ovládaný gamepadem. V základu se jedná o čtyři směry.

Abych však jen neodkazoval na cizí návody, tak přidám něco ze své zahrádky. Děti zajímalo, jak ukazovat i úhlopříčky. To jsem z hlavy nedal, ale vypracoval jsem si v klidu za domácí úkol. V emulátoru se to ladí trochu těžkopádně, musíte si nastavovat hodnoty na analogových pinech P1 a P2. Povšimněte si inicializace joysticku, chvíli mi trvalo, než jsem přišel na, že když to zapomenu, tak joystick fungovat nebude.

Zároveň jsem se zasekl na tom, že zásadní refactoring se v blocích dělá celkem pracně. Naštěstí jsem si uvědomil, že se můžu přepnout do javascriptu, upravit si tam, a pak se opět vrátit do blokového jazyka..

joystickbit.initJoystickBit()
basic.forever(function () {
  if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) >= 800 && joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) >= 800) {
    basic.showArrow(ArrowNames.NorthWest)
  } else if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) >= 800 && joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) <= 200) {
    basic.showArrow(ArrowNames.NorthEast)
  } else if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) <= 200 && joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) <= 200) {
    basic.showArrow(ArrowNames.SouthEast)
  } else if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) <= 200 && joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) >= 800) {
    basic.showArrow(ArrowNames.SouthWest)
  } else if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) <= 200 && (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) > 200 || joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) < 800)) {
    basic.showArrow(ArrowNames.East)
  } else if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) <= 200 && (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) > 200 || joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) < 800)) {
    basic.showArrow(ArrowNames.South)
  } else if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) >= 800 && (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) > 200 || joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) < 800)) {
    basic.showArrow(ArrowNames.West)
  } else if (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.Y) >= 800 && (joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) > 200 || joystickbit.getRockerValue(joystickbit.rockerType.X) < 800)) {
    basic.showArrow(ArrowNames.North)
  } else {
    basic.showIcon(IconNames.SmallDiamond)
  }
})

Kdyby vám docházely nápady, tak na joysticku můžete po stisku tlačítka ukazovat vzdálenost, kterou naměřil ultrazvukový senzor Cutebotu.

Závěr

Výrobky Elecfreaks jsou zajímavé (pravděpodobně o nich nepíšu naposledy). Cutebot i joystick ve výuce jistě využijete. Pokud byste museli vybírat jediný směr kvůli omezené časové dotaci nebo nedostatku finančních prostředku, tak zvažte, zda jste hračičkové (chcete věci spojovat a řešit případné problémy) nebo zda preferujete kompaktní a robustní řešení. Zároveň dodávám, že informatika i kroužek se zvládnou obejít bez podobných pomůcek. Určitě se nemusíte cítit provinile, pakliže je nemáte. I když pozornost dětí to přitáhne. Respektive to s pomůckami nemusíte přehánět.

Související

Jak senioři obohatili Wikipedii v roce 2023

27.
března
Wikimedia ČR

Senioři na Wikipedii patří! To již řadu let potvrzuje úspěšný program Senioři píší Wikipedii. V duchu zmíněného hesla probíhal i rok 2023. Na Wikipedii jsme přivítali nové aktivní seniory, představili několik novinek a zaznamenali nejeden úspěch.

Kurzy jako výkladní skříň

Jako každý rok, i v roce 2023 se seniorské aktivity točily primárně okolo vlajkové lodi celého programu Senioři píší Wikipedii (SePW), tedy kurzů pro seniory. Léty prověřený šestitýdenní scénář kurzů pro seniory-začátečníky tak zavál Wikipedii do Prahy, Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Olomouce a skrze kurzy vedené online i do dalších koutů republiky. Jako každý rok se absolventi začátečnických kurzů ve svých dovednostech mohli dále zdokonalovat. A to díky nabídce navazujících kurzů pro pokročilé editory a pro ty, kteří se chtějí hlouběji ponořit do problematiky Wikimedia Commons.

V roce 2023 jsme otevřeli 14 kurzů SePW, kterými prošlo 83 účastníků. Z těchto kurzů bylo deset pro začátečníky, čtyři pro pokročilé. Tyto kurzy vedlo celkem 10 lektorů z lektorského týmu Wikimedia ČR, kterým patří velký dík za skvělou práci.

Účastnící kurzu Senioři píší Wikipedii v Českých Budějovicích s lektorkou Janou Sekyrovou, , Autor: Odrostlejsi, CC-BY-SA 4.0, via: Wikimedia Commons.

Je libo večerní školy Wikipedie?

Senior wikipedista může projít kurzem začátečnickým, dále dvěma různými kurzy navazujícími. Ale co dál? Právě pro ty nejaktivnější z nejaktivnějších jsme koncem roku 2022 spustili Večerní Wikiškolu pro seniory! Ta nabízí možnost věnovat se rozvoji konkrétních dovedností, které aktivní wikipedisté potřebují ke své práci. Účastníci se tak mohou zaměřit na postupy a vychytávky, které je možné využít v editační praxi a které se na kurzech SePW podrobně neprobírají. Důležité je však zmínit, že online Večerní Wikiškola je populární nejen mezi seniory.

Minulý rok měli wikipedisté šanci navštívit devět takových Wikiškol. Paleta témat byla pestrá a vybrat si mohl opravdu každý. Mezi témata wikiškol jsme zařadili například infoboxy, nahrávání obrázků na Wikimedia Commons, Wikicesty nebo základní informace o Wikidatech. Na své si ale přišli i editoři a fotografové. Všechna témata a více informací naleznete zde.

Svátek wikipedistů seniorů – Seniorské WikiMěsto!

Pravou odměnou pro aktivní wikipedisty seniory je již tradičně zářijové Seniorské WikiMěsto. Se skupinkou seniorů jsme v roce 2023 zavítali do Lysé nad Labem, kde si účastníci mohli užit návštěvy památek, výlety i práci na Wikipedii. Wikipedisté si domů odvezli cennou dokumentaci míst, osobností i historických souvislostí z města a okolí. Podrobně zdokumentovali zámek Lysá, historický archiv, zámeček Bon Repos nebo elektrárnu na Labi.

Na základě detektivní práce jsme tak publikovali i vzácné fotografie interiéru Beniesovy vily, které dokumentují ojedinělé hnutí českého architektonického kubismu a rozšířili tak článek o této památce. Celkem bylo pod volnou licencí zveřejněno na 583 fotografií, které v průběhu Seniorského WikiMěsta v Lysé nad Labem vznikly. Založeno pak bylo tucet článků, rozšířeno či opraveno dalších 32.

Jedna z účastnic, paní Eva Mžourková, byla na Seniorském Wikiměstě v Lysé lad Labem poprvé a odjížděla nadšená.

„Děkuji za to, že se mi otevřel prostor Wikipedie, o kterém jsem neměla tušení. Pozoruji, že existuje komunita wikipedistů, kde vládnou specifická pravidla – sympatická. Doufám, že se mi podaří pokročit v práci na Wikipedii, zatím je to zábava.“

Důležité je však si uvědomit, že to nejsou pouze seniorské akce, kde můžete naše seniory wikipedisty potkat. Na každém editatonu, každém srazu i v samotném spolku Wikimedia Česká republika jsou právě wikisenioři jednou z těch nejaktivnějších a nejvděčnějších skupin uživatelů a přispěvatelů Wikipedie.

Účastníci Seniorského WikiMěsta při prohlídce zámku Bon Repos, Autor: Marie Dirillo, CC-BY-SA 4.0, via: Wikimedia Commons.

Wikisenioři byli slyšet i vidět

Program Senioři píší Wikipedii není jen o práci a obohacování Wikipedie. U seniorského programu jde hlavně o lidi, o jejich příběhy a cenné zkušenosti, které mohou nejen prací na Wikipedii aktivní senioři předávat dále. Právě s tímto poselstvím jsme minulý rok odstartovali Měsíc seniorů na Wikipedii. Celý prosinec jsme tak vzdávali holt právě těm nejaktivnějším wikiseniorům.

Jako každý rok jsme se rovněž ukázali se stánky a možností vyzkoušet si editaci na vlastní kůži na pražském Fresh Senior Festivalu a dnu otevřených dveří Centra Elpida, kde se návštěvníci mohli dozvědět více o našich aktivitách pro seniory, ale také si popovídat s jejich absolventy. Naši aktivní wikisenioři si zde mohli popovídat nejen s návštěvníky festivalu, ale i s redaktorkou Českého rozhlasu!

Závěrem

Rok 2023 jsme zasvětili těm nejaktivnějším Wikiseniorům, pro které jsme představili zbrusu nový formát vzdělávání – Seniorskou Wikiškolu. Díky té se senioři mohou na Wikipedii zdokonalovat každým měsícem a stát se tak ještě výraznější editorskou skupinou. Té jsme pak zasvětili i celý měsíc prosinec. S velkým počtem kurzů, Seniorským WikiMěstem i se všemi dalšími akcemi, můžeme s klidným srdcem a naplněni radostí prohlásit, že v roce 2023 se u nás senioři rozhodně nenudili!

The post Jak senioři obohatili Wikipedii v roce 2023 first appeared on Wikimedia ČR - blog.

Vyšla Fedora 40 beta

Bylo oznámeno první a zároveň poslední zastavení před finálním vydáním - Fedora 40 beta. Ta mimo jiné již obsahuje nejnovější verze populárních desktopů - minulý týden vydané GNOME 46 a KDE Plasma 6. Mezi další významné novinky patří např. PyTorch, open-source framework pro strojové učení.

Pokud chcete provést čistou instalaci, k dispozici jsou tyto oficiální varianty:

Nebo si můžete vybrat jeden z komunitních spinů.

Jak na Betu přejít?

Kromě čisté instalace můžete rovněž aktualizovat existující instalace Fedory 38 a 39. Použít lze jednak DNF:

sudo dnf upgrade --refresh
sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
sudo dnf system-upgrade download --refresh --releasever=40
sudo dnf system-upgrade reboot

V případě problému se závislostmi může být potřeba přidat i parametr --allowerasing na konec řádku s příkazem „…system-upgrade download…“. Pokud k nějakým potížím dojde, tak prosím nahlaste chybu na balík fedora-obsolete-packages s přiloženým výstupem z terminálu.

A případně GNOME Software:

# Nainstalovat všechny dostupné aktualizace
gsettings set org.gnome.software show-upgrade-prerelease true
# a poté otevřít GNOME Software a obnovit záložku "Aktualizace"

Potřebujeme testovat

Vzhledem k tomu, že jde o beta verzi, očekávejte, že může obsahovat chyby, nebo chybějící vlastnosti. Pro hlášení chyb objevených při testování kontaktujte Fedora QA tým na mailing-listu nebo v Matrix kanálu a na Telegramu. Jak bude testování postupovat, chyby se budou objevovat na seznamu běžných chyb F40 (ENG).

Pokud chcete hlásit chyby tak, aby to pořádně pomohlo, přečtěte si jak nahlašovat chyby (ENG).

Co je beta vydání?

Beta vydání je po stránce kódu kompletní a je tak velmi podobné konečnému vydání. Pokud si uděláte čas stáhnout a vyzkoušet betu, můžete se podívat a ujistit se, že věci, které považujete za důležité, jsou funkční. Každá nalezená a nahlášená chyba nepomůže jenom tomu, kdo ji nahlásil, ale zlepšuje zážitek miliónům uživatelů po celém světě. Společně vytváříme dokonalou Fedoru. K naší kultuře práce patří koordinace nových vlastností a vytváření oprav v upstreamu. Vaše zpětná vazba tak zlepší nejen Fedoru, ale Linux a svobodný software jako celek.

Více informací

Podrobnější informace o tom, co je nového ve Fedora 39 Beta najdete Fedora 40 Změny (ENG), která obsahuje technické informace o nových balíčcích a vylepšeních v tomto vydání.

Sedmý ročník soutěže Popiš památku skončil. Obohatil Wikipedii o 448 nových článků

10.
března
Wikimedia ČR

Již tradičně se během ledna a února uskutečnila na české Wikipedii soutěž Popiš památku, kterou podpořil spolek Wikimedia Česká republika prostřednictvím komunitních minigrantů.

Památky na Wikipedii patří

Soutěž se snaží doplnit na Wikipedii chybějící kulturní památky. Vzhledem k tomu, že jich je v Česku zhruba čtyřicet tisíc a každý rok jich pár desítek až stovek přibyde, není to snadný úkol. Letos navíc byly do soutěže zařazeny i stavby ze zahraničí.

Za článek o kulturní památce mohou soutěžící získat tematické knižní ceny, které poskytuje spolek WMČR. Do soutěže se také zapojili i editoři-nováčci. Ti budou oceněni speciálními cenami. Soutěžící si k zpracování mohli vybrat jakoukoliv kulturní památku, o které na české Wikipedii nebyl dosud žádný článek. A kde je mohli najít? V seznamech kulturních památek na Wikipedii! Seznam je zejména organizátory soutěže pravidelně doplňován a udržován. Letos nám v tom pomáhal a velký kus práce odvedl wikipedista Hanz.97, kterému za to děkujeme.

Akce zohledňuje jak ty, kteří chtějí psát dlouhé a podrobné články, tak i ty, kteří chtějí vytvořit více kratších hesel například o drobných památkách. Někdo tak Wikipedii rozšířil o jeden či dva krásné a vyčerpávající články, jiný se zase postaral o pořádnou nálož kratších textů. Taková pravidla navíc odráží fakt, že k některým objektům se dá napsat velká spousta historických či architektonických poznatků, k jiným, drobnějším nebo málo dochovaným jen pár řádku popisu. Jinak se píše o katedrále jinak o návesním křížku. Pokud ale splňují kritéria encyklopedické významnosti, tak si zaslouží na Wikipedii zazářit!

Je drobnou zajímavostí, že se kromě dalších památek během soutěžních ročníků podařilo popsat velkou část staveb, které se staly památkou v roce 2019. 

Fontána v Karviné, autor: Hons084, CC BY-SA 4.0Fontána v Karviné, autor: Hons084, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Památkové městské domy, kostely, kláštery nebo mosty? Na Wikipedii chceme všechny!

Zájem o soutěž dokazuje, že téma památek je zajímavé a atraktivní. Navíc letos vznikly velmi pestré a zajímavé články.

Ze zahraničních staveb soutěžící zdokumentovali například německou pevnost Ehrenbreitstein, která již od první poloviny 19. století shlíží na řeku Rýn, řecký ženský monastýr Rousanos v Meteoře, katedrálu v britském Elginu či florentský renesanční palác Strozzi. Z českých památek je to např. dům s gotickým sklepem na Husově ulici ve Slavkově u Brna nebo budova lékárny v Unhošti u Prahy. Své heslo má na největší české encyklopedii mimo jiné nově i Klášter klaristek v Českém Krumlově. O dějinách městského opevnění v Mohelnici si již také můžete na Wikipedii přečíst, stejně jako o Gočárově základní škole na Tylově nábřeží v Hradci Králové nebo jičínském mariánském sloupu. Za zmínku stojí i Tříkrálová štola v Mikulově, která vznikala od 16. století.

Ne všichni soutěžící však psali články o kulturních památkách. Taková hesla do soutěže sice nemůžeme zařadit, ale jsou pro Wikipedii hodnotná. Proto i tak velice děkujeme jednotlivým autorům za jejich sepsání. Jde například o zaniklé horské chaty, které na Wikipedii dosud nebyly zmapovány (jako třeba Lomosíkova chata), nebo o tzv. Levočskou patku, se kterou se můžeme setkat na slovenské Spiši.

Od Lisabonu po Tichý oceán

Letošní novinkou bylo rozšíření soutěže i na další evropské země, které mají na Wikipedii své seznamy kulturních památek ekvivalentní k českým. Díky několika předchozím ročníkům fotografické soutěže Wiki miluje památky (která byla pro Popiš památku inspirací) jsou takové seznamy k dispozici na různých jazykových verzích Wikipedie. Odkazy lze najít na Wikimedia Commons.

Fritz Geller-Grimm, <a href="http://Fritz Geller-Grimm, CC BY-SA 3.0 CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ohlédnutí

Soutěž Popiš památku se koná na české Wikipedii již od roku 2018. Začíná vždy 15. ledna a končí obvykle posledním únorovým dnem. Tradičním partnerem soutěže je časopis PROPAMÁTKY. V rámci historie soutěže vzniklo pro českou Wikipedii již přes 1900 nových článků ze všech koutů Česka a pár desítek článků i o zahraničních památkách. Organizátory soutěže Popiš památku jsou Aktron a KKDAII, členové spolku Wikimedia Česká republika.

Vyhodnocení

Úkolem poroty, kterou tvoří Jan Spousta, OJJ a KKDAII, nyní bude jednotlivé články vyhodnotit. Bude zjišťovat, zda obsah odpovídá kvalitám Wikipedie a zda neobsahuje nedostatky či chyby. Mnohdy vzniká totiž řada hraničních článků a ne všechny přihlášené se týkají kulturních památek. Poté budou podle pravidel vyhlášeni jednotliví vítězové soutěže, kteří následně obdrží ceny.

Komunitní minigranty

Chcete uspořádat obdobnou akci na podporu největší české encyklopedie? Soutěž na psaní článků o plazích nebo fotbalistech, případně o kultuře afrických národů? Nebo focení stonožek? Neváhejte si požádat o financování vlastní akce v komunitních minigrantech!

The post Sedmý ročník soutěže Popiš památku skončil. Obohatil Wikipedii o 448 nových článků first appeared on Wikimedia ČR - blog.

PostmarketOS testuje systemd

PostmarketOS (PMOS alebo aj pmOS) je linuxová distribúcia pre mobilné telefóny a iné mobilné zariadenia určená hlavne pre nadšencov linuxu. Pretože na niektorých zariadeniach používa aj pracovné prostredia KDE a Gnome, teraz sa PMOS dostal do stavu, keď je čoraz náročnejšie prispôsobiť spúšťanie operačného systému bez skutočného systemd. Toto sa… Číst dále