Planeta OpenAlt

Apple MacBook Pro 13" M1 Space Gray unboxing | VLOG #97

29.
července
Fero Volár
Apple MacBook Pro 13

Koniec vyčkávania. Aj keď sa posledné týždne objavilo množstvo informácii o pripravovanom čipe Apple M2, tak som si poveda, že nie je na čo čakať. Pracovať potrebujem už teraz, Macbook Pro z 2015 mi už posledný rok vojim výkonom robí kopec zbytočného stresu. Takže mi na stole pristál MacBook Pro 13" s Apple M1 čipom, ktorý má 8 jadrové CPU 8jadrové GPU s 16GB operačnej pamäte RAM a 512GB SSD v prevedení Space Gray. No a že mi urobil fakt veľkú radosť si pozrite vo videu.

S organizacemi hledáme cesty k lepšímu a dostupnějšímu vzdělávání

28.
července
Nadace OSF

Nadace OSF podporuje vzdělávání téměř po celou dobu své existence (konkrétně od r.1994). Organizacím zaměřeným na vzdělávání pomáháme zejména v oblasti mediální a advokační práce. Od roku 2004 se nadace v různé podobě věnovala tématu a podpoře vzdělávání romských dětí. V poslední dekádě jsme se pak intenzivněji zaměřili na oblast společného vzdělávání a jeho lepší ukotvení v českém školství.

Organizace, které jsme dlouhodobě podporovali, jsou nyní již stabilní, mají zajištěné financování z jiných zdrojů a tématu společného vzdělávání se budou věnovat i nadále.

Zpracováváme analýzu, která v sobě bude kombinovat právní pohled s reálnými zkušenostmi dotčených lidí, například rodičů s dětmi s postižením. Věříme, že se nám takto podaří zachytit, že právo není pouze soubor formálních pravidel, ale má i hodnotový rozměr,  kterého se lze rovněž domáhat formálnímu prostředky. V českém prostředí se do značné míry jedná o unikátní aktivitu, jelikož realizované výzkumy, včetně kvalitativních, tak často do právního rámce zasazovány nebývají. Sběr příběhů se přitom ukázal jako poměrně náročný a bez finanční podpory Nadace OSF bychom podobnou aktivitu realizovat nemohli. Fórum pro lidská práva

 

Za uplynulých 10 let jsme podpořili desítky organizací a jednotlivců a rozdělili nadační příspěvky ve výši 45 mil. Kč.

Podpora ze strany Nadace OSF je klíčová minimálně ve dvou rovinách: a) zcela jednoznačná nezávislost na finančních zdrojích státu. b) finanční efektivita a vytvoření dostatečné personální kapacity. EDUin díky podpoře OSF zastává pozici nestranného expertního týmu, který může bez obav a sebevědomě naplnit roli watchodoga pro rezort školství a obecně vzdělávací politiky. EDUin

 

Mezi podpořené organizace patří také Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Česká středoškolská unie, Spolu a další.  

Zasadili jsme se také o lepší legislativní podmínky společného vzdělávání a sledovali jejich implementaci. Podpořili jsme řadu programů zaměřených na vytváření lepších podmínek pro společné vzdělávání všech dětí v mateřských, základních i středních školách  (Začít spolu, Hodnotové vzdělávání, Minimalizace šikany, Kreativní partnerství, romští školní asistenti a mnoho dalších) i řadu škol při jejich dalším rozvoji.

Svou práci, pozornost a finanční podporu nyní zaměřujeme na oblast včasné péče prostřednictvím aktivit kolem Platformy pro včasnou péči a současně na pilotní projekt zaměřený na komplexní zlepšení vzdělávacího systému, který realizujeme prostřednictvím námi spoluzaloženého Nadačního fondu Eduzměna na Kutnohorsku.

 

The post S organizacemi hledáme cesty k lepšímu a dostupnějšímu vzdělávání appeared first on Nadace OSF.

Konzultace mohou přispět k efektivnějšímu prosazování změn v zákonech

28.
července
Nadace OSF

Upravit zákony znamená přesvědčit o prospěšnosti změny zákonodárce a úředníky ministerstev. Konzultace v rámci Advokačního fóra pomohou organizacím s jejich strategiemi a tedy i jak přistupovat k tak těžkému úkolu jako jsou změny v zákonech. 

Cílem organizace Zelený kruh je přispět k řešení klimatické krize v České republice. Zaměřuje se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Pravé dobrodružství začíná v situaci, kdy místo prosazování pozitivních návrhů musíme napnout síly proti návrhům, které standard ochrany životního prostředí snižují. Vedle dílčích návrhů jsou to i návrhy na celé nové zákony. Aktuálně je to návrh nového stavebního zákona. Jeho cílem má být podle vlády zrychlit povolovací řízení. My však vidíme v návrhu především nízkou ochranu veřejných zájmů, destrukci odborných pracovišť zaměřených na ochranu životního prostředí a osekávání práv veřejnosti. Petra Kolínská, koordinátorka kampaní Zeleného kruhu.

 

Advokační činnost se neobejde bez setkávání se se zástupci veřejné správy a politiky. V tento moment přichází důležitá role konzultací v rámci Advokačního fóra. Správná strategie komunikace, připomínkování a vyjednávání přiblíží každou organizaci svému cíli.

Vážíme si proto podpory, kterou dostáváme od Nadace OSF prostřednictvím Advokačního fóra. Možnost konzultovat celkovou strategii i různé detaily a sdílet zkušenosti z obdobných kampaní jiných organizací je pro nás hodně důležité. Petra Kolínská, koordinátorka kampaní Zeleného kruhu.

The post Konzultace mohou přispět k efektivnějšímu prosazování změn v zákonech appeared first on Nadace OSF.

Kde som??? | VLOG #96

26.
července
Fero Volár
Kde som??? | VLOG #96

Zobral som trocha von prevertať Canon M50. Lebo mám pocit, že bez cestovania som s ním aj zabudol fotiť a natáčať. Takže toto je výsledok takej video rozcvičky, snáď sa bude páčiť.

20. června proběhla valná hromada spolku – máme nové radní, předsedu i upravené stanovy

25.
července
Wikimedia ČR

20. června 2021 proběhla v pražském sídle spolku Wikimedia ČR valná hromada, na které došlo především k volbě předsedy spolku a členů Rady, volbě členů Revizní komise a schválení úprav stanov a organizačního řádu.

Na Vinohradech se sešlo více než dvacet členů spolku

Tropické počasí neodradilo od cesty na valnou hromadu 21 členů a členek, kteří přišli osobně, dalších 27 členů se zúčastnilo prostřednictvím předání plné moci. Přítomní byli také dva hosté – zaměstnankyně spolku.

Autor: Tadeáš Bednarz, CC BY 4.0, WIkimedia ČR Valná hromada 2021 03.jpg

Program schůze:

 • prezence
 • volba Řídícího výboru a Volební komise
 • schválení hostů VH
 • schválení programu Valné hromady
 • výroční zprávy Spolku a výroční zpráva o hospodaření, jejich schválení
 • výroční zpráva Revizní komise, její schválení
 • volba předsedy spolku a členů Rady
 • volba členů Revizní komise
 • úpravy stanov či organizačního řádu
 • různé

Volba předsedy, radních a revizní komise

Předsedou spolku byl zvolen Jan Groh. Získal 32 hlasů ze 48 možných.

Do rady spolku byli zvoleni (maximální počet 48 hlasů):

 • Jan Loužek (46 hlasů)
 • Josef Klamo (34 hlasů)
 • Martin Urbanec (45 hlasů)
 • Tadeáš Bednarz (40 hlasů)

Na prvním jednání rady 19.7. byl místopředsedou zvolen Josef Klamo.

Do revizní komise byli zvoleni (maximální počet 47 hlasů):

 • David Klempíř (36 hlasů)
 • Jiří Sedláček (45 hlasů)
 • Michal Staša (45 hlasů)

Na první schůzi Revizní komise v novém složení po valné hromadě 2021 byl jako její předseda zvolen Michal Staša.

Autor: Tadeáš Bednarz, CC BY 4.0, WIkimedia ČR Valná hromada 2021 02.jpg

Schválené úpravy stanov a organizačního řádu

Na valné hromadě došlo také k úpravě stanov, ze kterých vyplývá především následující:

 • Řádným členem spolku se nemůže stát osoba, která je pracovníkem interního týmu.
 • Řádné členství schvaluje celá Rada, ne pouze jeden z jejích členů.
 • Rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Dále došlo ke změnám organizačního řádu tak, aby dovysvětloval úpravy stanov a odpovídal jim a k drobným technickým úpravám.

Můžete se také podívat na aktuální stanovy a aktuální organizační řád v plném znění.

The post 20. června proběhla valná hromada spolku – máme nové radní, předsedu i upravené stanovy first appeared on Wikimedia ČR - blog.

Jména a jmenné prostory, URI, RDF, OID, UUID či Tor

24.
července
Franta Kučera

Když se řekne „jmenný prostor“ hodně lidí si představí xmlns v XML nebo balíčky v Javě odvozené od internetových domén. Jmenné prostory jsou ale obecný koncept se kterým se setkáme prakticky všude a odvozovat je můžeme i jinak. Dobře definovaná jména (názvy) jsou pak nutným předpokladem prakticky veškerého uvažování a komunikace.

jmenné prostory, hierarchie

V tomto článku se podíváme na různé příklady jmenných prostorů a souvislosti mezi nimi. Ukážeme si, jak vytvořit jmenný prostor i bez placení a internetové domény – a dokonce i anonymně a bez závislosti na nějaké centrální autoritě. Nahlédneme do zajímavého světa RDF a ukážeme si, jak vytvářet URI, která budou globálně unikátní jednou provždy.

Weekly #168 - Valve Steam Deck, canary deployment, SRE, WordPress 5.8

23.
července
Fero Volár

Technológie

UX & Service design

Social media & marketing

Startupy & biznis

Spoločnosť

Kniha týždňa

Pavel Hroch - Praha na prahu moderny

Weekly #168 - Valve Steam Deck, canary deployment, SRE, WordPress 5.8

Weekly #168 - Valve Steam Deck, canary deployment, SRE, WordPress 5.8

Průvodce zachycuje slovem a obrazem nejpozoruhodnější stavby v historickém jádru města spolu se čtvrtěmi, které je obklopují, tedy Vinohrady, Žižkov, Karlín, Smíchov, Holešovice nebo Bubeneč. Kromě velkých projektů typu Národního divadla, Národního muzea, Rudolfina či dostavby katedrály sv. Víta se autoři opět zaměřují na architektonická díla, jež se často ocitají v jejich stínu.

Sleduj ma na goodreads.com/FeroVolar

Skončí slovenská lokalizácia SUMO? – výzva o pomoc

Milí priatelia Mozilly, tím Mozilla.sk hľadá pomoc v radoch dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomáhať nám s týmto projektom. Vítaná je akákoľvek pomoc, no aktuálne hľadáme hlavne ľudí, ktorí by sa starali o aktuálnosť lokalizovaných článkov na stránkach podpory SUMO. Projekt je doteraz veľmi sviežo udržiavaný, no naše kapacity prekročili všetky limity a už nestíhame. Ak sa nám v najbližšej dobe nepodarí rozšíriť tím, bude nutné zo stránok podpory stiahnuť slovensky lokalizované články, čo by nám bolo nesmierne ľúto, ale iné možnosti nemáme. Ak máte chuť si rozšíriť vedomosti a skúsenosti, a zaujal Vás náš projekt a chcete priložiť ruku k dielu, budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete na mozilla@mozilla.sk.

logo Mozilla.sk

Původně vyšlo na Mozilla.sk; autor Branislav Rozbora

Elektronický podpis a Linux v roce 2021

22.
července
Jiří Eischmann

Těžko se tomu věří, ale elektronický podpis je s námi (legislativně) už více než 20 let. Já jsem se mu celé ty roky vyhýbal s tím, že pro něj nemám moc využití. Nedávno jsme ale dostali požadavky na jeho podporu, tak jsem si řekl, že si ho nakonec taky pořídím, abych si sám vyzkoušel, jak to všechno funguje.

Popravdě je celkem smutné, že i v roce 2021 neexistuje žádná jednoduše použitelná a široce rozšířená digitální náhrada za klasický podpis. Máme dnes hromadu způsobů ověření, v mobilním bankovnictví můžeme přesouvat miliony, ale jak dojde na nějakou smlouvu, pořád závisíme na kuří noze na kusu papíru. Měl by to řešit právě elektronický podpis, ale jak dále ukážu v tomto článku, existují celkem zřejmé důvody, proč tomu tak ani po 20 letech není.

Hned na začátek bych chtěl říct, že nejsem na elektronický podpis žádný odborník. Stačí si přečíst několik článků na danou problematiku od Jiřího Peterky na Lupě a víte, že ani odborníkem být nechcete. Čím víc do toho člověk zabrušuje, tím víc zjišťuje, jak je legislativa kolem toho komplikovaná.

Trochu zklamání pro mě bylo, že elektronický podpis není celosvětově uznávaný. Váš podpis propiskou je uznávaný od Japonska až po USA, ale elektronické podpisy jsou roztříštěné podle národních legislativ. My máme aspoň to štěstí, že v rámci EU je legislativa sjednocená pod eIDAS, takže naše elektronické podpisy jsou uznávané alespoň v rámci Evropy.

V České republice jsou tři certifikační autority akreditované k vydávání elektronických podpisů: Česká pošta, První certifikační autorita a eIdentity. Nepřišel jsem na důvod, proč si z těch tří nevybrat Českou poštu. Je nejlevnější, ověřit totožnost si můžete na každé poště s CzechPointem a je taky největší, takže má největší šanci být jako certifikační autorita podporovaná u protistrany. Elektronický podpis v podobě kvalifikovaného certifikátu stojí 400 Kč za rok. Díval jsem se na to, kolik stojí kvalifikované certifikáty splňující eIDAS u zahraničních certifikačních autorit, a vyjdou na tisícovky ročně, což je pro běžného člověka zcela mimo jakoukoliv rentabilitu.

Česká pošta nabízí online způsob žádosti o epodpis, ale v Linuxu nefunguje. Někde jsem četl, že je na ni potřeba Internet Explorer, což by mě normálně v roce 2021 šokovalo, ale v tomto případě by mě to ani nepřekvapilo. Offline způsob probíhá tak, že si doma vygenerujete privátní klíč a k němu žádost, s kterou zajdete na poštu. Na vygenerování privátního klíče a žádosti Pošta poskytuje letitou aplikaci v Javě, která funguje, ale byl jsem mnohem raději, když jsem zjistil, že mají také návod na vytvoření v OpenSSL.

K žádosti v podobě souboru s otiskem klíče, kterou musíte donést na flashce, je potřeba přidat ještě dva vyplněné formuláře. Abych na poštu nemusel znovu, chtěl jsem být připravený na všechny alternativy, takže kromě žádosti vygenerované pomocí OpenSSL, jsem měl i tu vygenerovanou jejich aplikací. Žádosti jsem měl pro jistotu také na záložní flashce, což se ukázalo jako šťastné rozhodnutí, protože primární flashka, na které mám kromě standardního oddílu FAT ještě jeden zašifrovaný LUKSem, dokázala počítač na poště dokonale zmást.

Celý proces na poště zabere asi 15 až 20 minut. Odkaz na osobní certifikát vám dojde do mailu a z pošty si odnesete papír s kódy pro případné zneplatnění. Doma si pak pomocí staženého certifikátu a privátního klíče buď v aplikaci České pošty nebo pomocí OpenSSL vygenerujete bundle certifikátu a privátního klíče ve formátu p12, který pak můžete používat jako elektronický podpis v aplikacích.

Nutno říct, že podle legislativy existuje několik úrovní elektronického podpisu. Výše popsaným postupem získáte tzv. uznávaný elektronický podpis. Ten je uznávaný jako náhrada vlastnoručního podpisu, pokud vystupujete v pozici běžného občana. Pokud ale vystupujete z pozice veřejné správy, potřebujete tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. Ten je stejně jako uznávaný založený na certifikátu od kvalifikované autority, ale navíc vyžaduje, aby byl vygenerovaný a uložený na kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Tím jsou typicky nějaké hardwarové tokeny. Takovým jsou nové občanské průkazy s čipem. Pokud chcete mít podpis přímo na občance a mít tak kvalifikovaný elektronický podpis, musí ho tam nahrát přímo pošta. Je to ale omezující, protože potřebujete čtečku čipových karet a jste závislí na softwaru pro komunikaci s občankou.

Myslím, že celý proces vytvoření elektronického podpisu dobře ilustruje, proč to u nás není masová záležitost. Je to nad technické schopnosti valné většiny občanů. Asi jediný způsob, jak zajistit, aby se to masově rozšířilo, je odstínit uživatele od technických detailů a zajistit, aby měl podpis pokud možno každý. Stát by měl dávat elektronický podpis zdarma ke každé nové občance s tím, že proces se zjednoduší pouze na to, že po uživateli se bude požadovat pouze zadání hesla z certifikátu. Když bude každý nosit elektronický podpis v peněžence, aniž by musel procházet složitým procesem a platit každý rok několik stovek, existuje nějaká šance, že by se to mohlo rozšířit.

Pokud chcete v Linuxu pracovat s elektronickým podpisem PostSignum, tak na zásadní problém narazíte hned na začátku: Česká pošta není mezi certifikačními autoritami. V Linuxu se seznam certifikačních autorit de facto odvíjí od toho, co má Mozilla v NSS, a tam kořenové certifikáty České pošty zatím prostě nejsou. Česká pošta se o to snaží, ale proces trvá už dva roky a je otázka, kdy bude dokončený. Ve Windows je Česká pošta uznávaná jako certifikační autorita už od roku 2010. V macOS je dle mých informací situace stejná jako na Linuxu.

Pokud tedy chceme vůbec ověřit elektronický podpis PostSignum, musíte si kořenové certifikáty České pošty stáhnout a importovat. Většina aplikací se dnes sjednotila na NSS a sdílí certifikáty přes sdílenou databázi, která se nachází v /etc/pki/nssdb nebo ~/.pki/nssdb. Čekal jsem, že si s importem certifikátů do této databáze poradí Seahorse/GNOME Keyring, jakožto výchozí systémový nástroj (mimo jiné) pro práci s certifikáty. Ten to ale z nějakého důvodu nezvládne. Nicméně emailový klient Evolution, který používám, to zvládá na jedničku (Upravit->Předvolby->Certifikáty). Případně lze použít méně intuitivní konzolový nástroj certutil. Firefox sice používá NSS (obojí pochází od Mozilly), ale úložiště certifikátů má vlastní. Ve Fedoře (a RHELu) ještě načítá systémové certifikáty z /etc/pki/ca-trust/source/anchors a umožňuje zapnout načítání certifikátů z /usr/lib/mozilla/certificates, ale sdílená databáze NSS má smůlu. Řešení existuje v podobě načítání skrz p11-kit, ale pokud se jedná o jednorázové přidání několika certifikátů, je asi lepší to udělat ručně: Nastavení->Soukromí a zabezpečení->Zabezpečení->Zobrazit certifikáty…).

Přidání samotného elektronického podpisu ve formátu p12 je obdobné. Jen ho nepřidáváte mezi certifikáty autorit, ale mezi osobní certifikáty a musíte zadat heslo k obsaženému privátnímu klíči.

Správa certifikátů v Evolutionu

Ještě než jsem pustím do toho, jak jednotlivé aplikace práci s elektronickými podpisy zvládají, dovolím si menší vsuvku. Doteď jsem se bavil o pokročilém elektronickém podpisu vytvořeném pomocí kvalifikovaného certifikátu (v české legislativě uznávaného elektronického podpisu). V úvodu zmiňovaný eIDAS ale umožňuje další formy pokročilého elektronického podpisu. Jen od nich požaduje, že musí obsahovat informace jednoznačně odkazující na podpisujícího, který jako jediný má kontrolu nad prostředky k jeho vytvoření, a celý mechanismus dokáže zajistit následnou integritu podepsaného dokumentu.

Existují služby, které toho dosahují jinými způsoby než osobními certifikáty. Často po uživatelích jen chtějí „ruční“ podpis myší, což vede hodně lidí k domněnce, že k podepsání elektronického dokumentu stačí vložit naskenovaný ruční podpis ve formě obrázku. Pokud ale řešení neobsahuje další mechanismy k jednoznačnému ověření (přihlášení, biometrické informace z podepisování na tabletu jako tlak pera apod.) a zachování integrity dokumentu, spadá podpis do kategorie základního elektronického podpisu, který stále má určitou právní váhu, ale vůči státní správě nebo u důležitějších smluv s ním nepochodíte, protože jeho zabezpečení proti zneužití je minimální. V USA je legislativa vůči tomuto typu elektronického podpisu otevřenější. Asi proto se v mnoha aplikacích pod „digitálním/elektronickým podpisem“ neskrývá nic jiného než vložení obrázku podpisu do dokumentu.

Evince

Elektronický podpis asi nejčastěji využijete při podepisování dokumentů ve formátu PDF. Výchozím prohlížečem PDF je ve většině distribucí Evince, který zatím s podpisy neumí pracovat vůbec. O vývoj Evince se staráme především my a máme v plánu s tím něco dělat. V první fázi bychom uživateli zobrazit, že je dokument podepsaný a podpis ověřit. V další fázi pak přímo podepisování umožnit.

Okular

Prohlížeč PDF z projektu KDE je, co se týče elektronických podpisů, o kus dále než Evince. Podpisy zobrazí a ověří už několik let, ale v nejnovější verzi umí dokumenty také podepisovat. Implementaci této funkcionality sponzorovala Technická univerzita v Drážďanech, takže se dá předpokládat, že splňuje evropské směrnice pro podepisování dokumentů, ale certifikaci na to nemá.

Pokud chcete dokument podepsat, musíte zamířit do Nástroje->Digitally sign… Okular vyžaduje, abyste do dokumentu vložili „razítko“, takže v následujícím kroku musíte vyznačit oblast, kde se má vykreslit. Do dokumentu se potom vloží čtverec s informací, kým a kdy byl dokument podepsán. Bohužel Okular trpí klasickým problém vkládání neASCII znaků do PDF, takže místo „Signed by Jiří Eischmann“ se zobrazí „Signed by Ji Eischmann“.

Okular bohužel u informací o elektronickém podpisu nezvládá české znaky.

Foxit Reader

Potom, co Adobe přestalo vyvíjet Adobe Reader, což je taková referenční implementace PDF prohlížeče, pro Linux, byl Foxit Reader považovaný za nejpokročilejší komerční alternativu. A ačkoliv Foxit má několik produktů na práci s PDF, z nichž některé umí pracovat s elektronickým podpisem v podobě certifikátu, pro Linux podporuje pouze základní Foxit Reader, který umí do PDF vložit pouze „vizuální“ podpis tak, že jej napíšete myší nebo vyberete jako obrázek. Žádné jednoznačné ověření identity a zachování integrity dokumentu se nekoná. V tomto byl pro mě Foxit Reader zklamáním, které ještě umocnilo to, že aplikace dost často padá.

Vkládání „vizuálního“ podpisu ve Foxit Readeru

LibreOffice

Kancelářský balík LibreOffice má už výrazně nejpokročilejší podporu elektronického podpisu. Jak už jsem psal v úvodu článku, standardně se LibreOffice dívá do úložiště certifikátů Firefoxu, v Nástroje->Možnosti->Zabezpečení si ale můžete vybrat jinou cestu, třeba ke sdílenému NSS.

LibreOffice umí pracovat se standardy Evropské unie. Dokáže nabídnout jen certifikáty, které jsou AdES (advanced electronic signature – pokročilý elektronický podpis), a podporuje standardy PAdES a XAdES, které definují, jak se mají podepisovat PDF, respektive XML soubory. S podepsaným dokumentem z LibreOffice byste tak neměli narazit na problém, pokud by někdo vyžadoval podpis přesně podle norem.

LibreOffice umožňuje pracovat s podpisem několika způsoby. Můžete v něm podepsat již existující PDF, aniž byste ho upravovali. To se hodí v případech, kdy si PDF předem upravíte v nástroji, který podpisy neumí, a jde vám jen o samotné podepsání. Stačí vybrat Soubor->Elektronické podpisy->Podepsat existující PDF.

Seznam podpisů daného dokumentu

Můžete ale otevřít existující PDF v LibreOffice Draw a upravovat ho. Je třeba říct, že nejsou podporované formuláře a funguje to jen pro jednodušší dokumenty. Těm složitějším se většinou rozsype layout. Do upravovaného PDF můžete jako obrázek vložit sken ručního podpisu, aby bylo podepsané i vizuálně, případně můžete pod Vložit->Podpisový řádek přidat razítko vygenerované z elektronického podpisu podobně, jako to dělá třeba Okular.

Kromě PDF umí LibreOffice podepisovat také dokumenty ve formátu OpenDocument. U nich by se měl řídit právě standardem XAdES. Jen při každém otevření a editaci se podpis odstraní, takže je dobré podepisovat až finální verzi, kterou odesíláte, což ostatně dává smysl.

LibreOffice umí pracovat i s časovými razítky. To se hodí v případě, kdy je čas podpisu podstatný (např. účetní dokumenty) a musí být ověřitelný (lokální čas v počítači lze jednoduše zmanipulovat). Časové razítko také prodlužuje platnost podpisu za hranici platnosti certifikátu. Bez ohledu na to, jestli už osobní certifikát vypršel nebo byl předčasně zneplatněný, podpis doplněný o časové razítko platí dál. Časová razítka můžete získat od různých autorit, ale ta kvalifikovaná pouze u těch, které splňují evropskou legislativu. Ty to typicky nabízí jako placenou službu. Třeba Česká pošta si za ni účtuje cca 2 Kč za každé razítko. A na tom si LibreOffice vylámalo zuby. Umožňuje zadat pouze URL serveru, ale ten od České pošty vyžaduje ověření, které minimálně ve formě uživatelského jména a hesla v LibreOffice nefunguje (ještě je možnost ověření certifikátem, kterou jsem nezkoušel).

Informace o elektronickém podpisu vložená v LibreOffice

JSignPDF

Nástrojem zaměřeným čistě na elektronické podepisování je JSignPDF, který, jak jsem s překvapením zjistil, vyvíjí bývalý kolega Josef Cacek. Oproti LibreOffice přináší ještě další věci navíc. Například u časových razítek podporuje různé formy autentikace na serveru a neměl jsem s ním problém opatřit podepisovaný dokument časovým razítkem od České pošty.

Rozhraní JSignPDF

JSignPDF má také pokročilejší možnosti pro vytvoření „vizuálního“ podpisu. Můžete kombinovat razítko vygenerované z údajů certifikátu a obrázek s ručním podpisem. Na rozdíl od Okularu bez problémů zvládá české znaky. Umožňuje vám si taky vybrat, zda se mí dokument podpisem uzamknout, nebo má být povoleno vyplňování formulářů a anotace.

Asi největší nevýhodou aplikace je to, že je napsaná v Javě. Neintegruje se do zbytku systému, dialogy pro výběr souboru jsou nepřehledné. Existuje nicméně také v podobě rozšíření pro LibreOffice.

Ruční podpis na pozadí informací o elektronickém podpisu

Xournal

Pokud vám jde pouze o vložení „vizuálního“ podpisu do PDF dokumentu, velmi dobře k tomu poslouží aplikace Xournal, která je určená pro vytváření poznámek. Na rozdíl od LibreOffice se nesnaží editovat samotné PDF, ale pouze vkládat anotace, tedy obsah do vrstvy nad původní obsah, který zachovává v původním stavu, takže se vám nestane jako v LibreOffice, že by se layout dokumentu rozpadl.

Teoreticky si můžete vizuální část podpisu připravit v Xournalu a potom připojit samotný elektronický podpis, založený na certifikátu, v jiném nástroji. Nicméně příliš to nedoporučuju. Nástroje, které umí obojí, totiž vkládají vizuální podpis jako speciální pole, které je propojené s elektronickým podpisem. Když na něj kliknete v PDF prohlížeči, zobrazí se vám informace o elektronickém podpisu a jeho ověření. Tohoto při rozdělení do dvou kroků ve dvou nástrojích nedocílíte a ani bych se nedivil, kdyby to neodpovídalo požadavkům PAdES.

Vložení „vizuálního“ podpisu v Xournalu

Evolution

Kromě podepisování dokumentů lze elektronický podpis využít také k zabezpečení emailových zpráv. A to dvěma způsoby: buď budete zprávy podepisovat, aby protistrana měla jistotu, že zpráva je opravdu od vás a nebyla cestou upravená, nebo zprávy přímo šifrovat. V druhém případu budete kromě privátního klíče ke svému certifikátu potřebovat také veřejné klíče certifikátů protistran.

Na emailovou komunikaci už téměř 15 let používám Evolution, který práci s elektronickým podpisem zvládá velmi dobře. Jak importovat certifikáty v Evolutionu, jsem popsal v úvodu článku. Abyste podpis mohli používat, musíte jej po importu nastavit v nastavení účtu (Upravit->Předvolby->Poštovní účty). Tam je potřeba zamířit na kartu Zabezpečení. V sekci S/MIME můžete vybrat podpisový a šifrovací certifikát.

Pokud si nenastavíte, aby se všechny zprávy automaticky podepisovaly a šifrovaly, můžete tyto možnosti vždy zapnout při psaní zprávy v nabídce Volby. Pokud se rozhodnete pro šifrování, následné odeslání selže, pokud nemáte veřejný klíč protistrany. Ty můžete importovat do sekce Certifikáty kontaktů. Pokud vám někdo posílá podepsané zprávy, Evolution vám umožňuje jeho veřejný klíč rychle a jednoduše importovat.

Podobně jako v Evolutionu se nastavuje a funguje podepisování a šifrování také v dalším populárním emailovém klientu – Thunderbirdu.

Ověření podpisu v Evolutionu

Našel jsem i další nástroje pro práci s elektronickými podpisy v Linuxu, ale většinou se jednalo o staré, roky neudržované programy v Javě. Pokud znáte něco pro desktop, na co jsem nenarazil, budu rád, když mi to doporučíte.

Platforma pro včasnou péči pomáhá rychle a efektivně reagovat na změny

19.
července
Nadace OSF

Platforma pro včasnou péči poskytuje prostor pro organizace a další profesionály z celé ČR, kteří chtějí efektivněji ovlivňovat systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči klíčové. Cílem je, aby se organizace jejím prostřednictvím mohly vyjadřovat k legislativním i obecným bariérám, které brzdí včasné a kvalitní společné vzdělávání, a navrhovat řešení, která vychází z praxe. 

Salesiánské středisko Štěpána Trochty je organizace založená na křesťanských hodnotách. Nabízí zájmové vzdělávání, aktivní trávení volného času dětem a mládeži i pomoc rodinám. Jejich cílem je samostatný, zodpovědný a čestný člověk.

„Při naší činnosti jsme se v průběhu doby potýkali s problémem nedostatku odborníků v našem městě, přetíženou pedagogicko-psychologickou poradnou, ukončení ordinace dětského psychiatra aj. Proto jsme do poloviny roku externě využívali služby speciálního pedagoga – etopeda, kterého jsme od září chtěli zaměstnat na HPP, neboť jsme vnímali jeho přínos nejen klientům, ale i našim pedagogům a sociálním pracovníkům.” Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty

 

Při hledání možných zdrojů se přidala potřeba přímé pomoci rodinám a potřeba IT vybavení a internetového připojení do rodin jejich stávajících klientů. Platforma pro včasnou péči se s s organizací potkala hned v první větě na webových stránkách: Dlouhodobým nedostatkem českého vzdělávacího systému je velká závislost výsledku vzdělávání dětí na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny, čímž dochází k reprodukci nerovností. 

“Projekt nám umožnil rychle a efektivně reagovat na zhoršující se situaci v rodinách jednak materiální pomocí, poskytli jsme potravinovou pomoc, drogerii, pomůcky a IT vybavení pro online komunikaci, ale hlavně na podporu vztahů v rodinách a prožívání neobvyklé situace. Podpora Platformy nám umožnila zahrnout do podpory také děti ve věku 2–8 let.“ Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty

The post Platforma pro včasnou péči pomáhá rychle a efektivně reagovat na změny appeared first on Nadace OSF.

Jasná strategie a struktura činnosti dovede organizace efektivně k cíli

19.
července
Nadace OSF

Díky advokačním konzultacím pomáháme organizacím stanovit si jasné cíle a ujasnit si strategii, která k nim organizaci dovede. Advokační fórum tak  posiluje občanskou společnost a občany tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. 

Spolek Péče bez překážek podporuje rodiče pečujících o děti s různými druhy postižení s důrazem na zlepšení informovanosti rodičů, zlepšení dostupnosti sociálních služeb a také na péči o pečující rodiče – podpora jejich fyzického a psychického zdraví, zvyšování pečovatelských kompetencí a podpora volnočasových aktivit pro rodiče a jejich děti. 

„Řešíme problém nedostatku odlehčovacích služeb pro rodiny dětí s postižením. Vzhledem k našim omezeným kapacitám se soustředíme zejména na situaci v Praze, kde žijeme, ale naší vizí je dostupná síť odlehčovacích služeb napříč celou republikou.” Dana Kuldanová, předsedkyně spolku 

 

S Advokačním fórem se poprvé setkali na kurzu ´Sebeobhájci lidí s postižením´ (pořádal Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.). Přednášku Petra Machálka o plánování advokační strategie vzhledem k jejich budoucím aktivitám považovali za klíčovou. Petr ukázal že způsob, jak se dobrat k cíli, může být jednoduše a velmi návodně popsán. Začali si klást ty správné otázky a více strukturovat svou činnost.

“Vzhledem k našim omezeným časovým možnostem (všichni jsme rodiče dětí s těžkým zdravotním znevýhodněním) se teď soustředíme pouze na to nejdůležitější. Díky podpoře, které se nám dostává při advokačních konzultacích, se cítíme jistější. Velmi cenný je pro nás také pohled ´zvenku´ a samozřejmě bohaté zkušenosti samotných konzultantů z Nadace OSF.“ Dana Kuldanová, předsedkyně spolku Péče bez překážek

The post Jasná strategie a struktura činnosti dovede organizace efektivně k cíli appeared first on Nadace OSF.

Weekly #167 - YouTube Shorts, OpenSearch 1.0, Firefox 90, Windows 365, NoOps

16.
července
Fero Volár

Technológie

UX & Service design

Social media & marketing

Startupy & biznis

Spoločnosť

Kniha týždňa

Hans von Lehndorff - Východopruský denník

Weekly #167 - YouTube Shorts, OpenSearch 1.0, Firefox 90, Windows 365, NoOps

Weekly #167 - YouTube Shorts, OpenSearch 1.0, Firefox 90, Windows 365, NoOps

Východné Prusko, ríšska exkláva. Čo začalo v roku 1939, má byť o pár mesiacov skončené. Našťastie. Utopené v krvi, popole a rumoviskách. Sovietska armáda sedí na víťaznom koni, tiahne na západ, valcuje, správa sa kruto k nepriateľským vojakom aj k domorodým civilistom. Nemec je pre ňu synonymom nacistu, bohatstvo jej kľaje oči. Vojna je šialený ľudský vynález, stroj na výrobu šialených zástupov. Strach je zlý kumpán, hlad ešte horší radca. Hans von Lehndorff pred nás z neobvyklej strany stavia nástojčivé, podrobné a celkom autentické obrazy všetkého toho besnenia a jeho ničivých dôsledkov. Žiaľ, nie je to fikcia; je to literatúra faktu.

Sleduj ma na goodreads.com/FeroVolar

Picoballoon 2021: výsledky

15.
července
Radioklub OK1RAJ
Letošní soutěž picoBalloon Challenge byla letos na rozdíl od předchozích ročníků vyhlášena poměrně narychlo – jen pár týdnů před startem – a ještě rychleji také skončila. Po vyslání svých balonů k obloze všechny soutěžní týmy usedly ke svým přijímačům a počítačům, … Celý příspěvek

Jak se nám dařilo v roce 2020

15.
července
Nadace OSF

Posilování občanské společnosti, individuální odpovědnosti a aktivního přístupu lidí ke svému okolí. To byly podle našeho ředitele, Roberta Basche, priority nadace minulý rok a zůstávají stejné i pro rok letošní. Výsledky naší práce vám přinášíme ve výroční zprávě za loňský rok.

„V roce 2020 jsme podpořili neziskové organizace, aby mohly hájit zájmy veřejnosti, profesionálně růst, rozšiřovat komunitu svých příznivců a zapojovat je do dění okolo sebe. Díky průzkumu k dopadům pandemie COVID-19 na neziskový sektor jsme mohli cíleně reagovat na aktuální problémy – poskytnout organizacím flexibilitu a upravit grantové výzvy. Některé naše programy jsme rozšířili o mentoring a konzultační program, abychom příjemcům poskytli co nejkomplexnější podporu. Obecně mám radost, že se nám podařilo realizovat všechno, co jsme v roce 2020 plánovali, a ještě víc.“

Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF

Rok 2020 v číslech:

 • 125 podpořených projektů 
 • vyplacené nadační příspěvky na podporu občanské společnosti ve výši
  79 085 243 Kč 
 • přes 40 webinářů a online školení pro naše grantisty 
 • 380 hodin mentoringu a 236 konzultačních hodin organizacím z ČR, Maďarska a Slovenska na rozvoj práce s podporovateli 
 • 469 hodin advokačních konzultací pro celkem 43 organizací
 • 37 propojených organizací v tématu včasné péče
 • 10. ročník Novinářské ceny se 143 oceněnými novináři a novinářkami

Výroční zpráva

Bez vás bychom to nedali. Děkujeme všem, kdo nás v minulém roce podporovali a spolupracovali s námi. Úspěchy slavíme i díky vám. Podívejte se na ně v naší výroční zprávě a přečtěte si, jak rok 2020 hodnotí dlouholetá spolupracovnice nadace a členka správní rady Majka Němcová zde.

Jak jsem na tom ve srovnání s rokem 2019?

The post Jak se nám dařilo v roce 2020 appeared first on Nadace OSF.

Jak EURO 2020 ovlivnilo návštěvnost kategorie Sport

Jak EURO 2020 ovlivnilo návštěvnost kategorie Sport tereza.tumova@… St, 07/14/2021 - 08:34

Mistrovství Evropy ve fotbale zvýšilo zájem návštěvníků kategorie Sport, a to především na mobilních zařízeních. Z mobilních telefonů a tabletů navštívilo v červnu sportovní weby o 5 resp. 4 % více uživatelů než v květnu. Vysoká denní návštěvnost (přibližně 900 tisíc až 1,1 milionu RU na mobilních telefonech a asi 80 tisíc na tabletech) byla zaznamenána především ve dnech kolem zápasu Česko – Nizozemsko (27. – 29. 06.), který rozhodl o postupu ČR do čtvrtfinále EURO.


Blížící se prázdniny a období dovolených ovlivnilo nárůst návštěvnosti v kategorii Databáze a katalogy, která zahrnuje například internetové mapy anebo jízdní řady. Tato webová kategorie rostla nejvíce na tebletech (11 %) a mobilních telefonech (5 %) přičemž výrazný nárůst denního počtu uživatelů byl zaznamenán v posledních červnových dnech, tedy na konci školního roku (až 900 tisíc RU denně z mobilních telefonů a 72 tisíc z tabletů).

Větší množství volného času u dětí a mládeže mohlo ovlivnit nárůst počtu uživatelů Komunitních a teens serverů a fotogalerií. Tyto weby rostly především na klasických PC (15 %) a mobilních telefonech (30 %). V červnu rostla také kategorie Zdraví, vliv na to mohly mít zprávy o koronaviru a nově se vyskytující mutaci delta, očkování či podmínkách pro cestování do zahraničí. Počet uživatelů této kategorie se zvýšil především u tabletů (13 %) a mobilních telefonů (3 %).

Tab. 1. Výsledky měření návštěvnosti internetu na jednotlivých zařízeních květen a červen 2021.

Výsledky měření návštěvnosti internetu na jednotlivých zařízeních květen a červen 2021.

Siemens Nixdorf: ComfoDesk (1990)

12.
července
Franta Kučera

Objevil jsem doma staré diskety se softwarem ComfoDesk od firmy Siemens Nixdorf. Zajímalo mne, jestli budou ještě fungovat a jestli je ten software tak hrozný jako tehdy (vzpomínky na to nejsou moc dobré – nikdo u nás s tím neuměl pracovat a nakonec jsme museli přeinstalovat systém, abychom se ComfoDesku zbavili). Navíc je na internetu minimum zmínek o tomto softwaru, takže jsem se rozhodl ho alespoň trochu zdokumentovat pro příští generace.

Siemens Nixdorf: ComfoDesk – diskety

Dalších 8 organizací získalo bezplatné konzultace pro svoji advokační práci.

12.
července
Nadace OSF

Od září 2021 začne nové kolo konzultací pro 8 vybraných organizací, které usilují o systémové změny na lokální, regionální či na celostátní úrovni. Tyto organizace získaly z naší strany roční podporu v rozsahu 32 konzultačních hodin. Advokační konzultace reagují na konkrétní potřeby zapojených organizací. Společná setkání jsou využita pro formulaci cílů kampaně, na analýzu problému a stanovení jeho příčin a důsledků, na strategii, jak problém řešit a koho do řešení zapojit.

Výzva

Advokační konzultace probíhají v rámci našeho projektu  „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Celkový počet podpořených NNO bude do léta roku 2022 40 – 45. NNO mohou žádat o podporu během jednotlivých kol výzvy i opakovaně.

 1. kolo výzvy financované z projektu bude vyhlášeno na začátku roku 2022.

Tým konzultantek a konzultantů

K týmu konzultujících Advokačního fóra Nadace OSF patří Magdaléna Klimešová, Jana Smiggels Kavková, Petr Machálek, Štěpán Drahokoupil a Milan Štefanec.

Ve 3. kole výzvy získaly podporu tyto organizace

Arnika – centrum pro podporu občanů od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Jejím posláním je chránit životní prostředí pro další generace nejen doma, ale i v zahraničí. Dlouhodobě prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky, pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Jedním z programů Arniky je Centrum pro podporu občanů, které se věnuje aktuálním kauzám, ochraně stromů a alejí, vede ekoporadnu pro veřejnost. Věří, že životní prostředí není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna.

Česká asociace streetwork (ČAS) o.p.s. byla založena Českou asociací streetwork z.s., která je střešní organizací nízkoprahových sociálních služeb v ČR. ČAS z.s. se od roku 1997 věnuje mnoha tématům souvisejícím s poskytováním služeb dětem, dospívajícím a dospělým lidem v nepříznivé sociální situaci. Tématem ČAS o.p.s. je tréninkové zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Podporuje ty, kteří bojují se svou minulostí, zažili v životě karamboly nebo neměli v některém ohledu dobrý start (absolventi dětských domovů, lidé vyléčení ze závislosti, propuštění z výkonu trestu, lidé bez domova ve smyslu nestabilního bydlení – ubytovny, azylové domy), rodiče samoživitele v obtížné situaci. Téměř sto procent tréninkových zaměstnanců se potýká s dluhy a exekucemi.

Česká společnost AIDS pomoc zastupuje zájmy osob žijících s HIV, kterých v ČR žije přes 4000. Kromě standardních služeb pacientské organizace (vzdělávání pacientů, vrstevnické programy, informační linka a webový portál www.hiv-komunita.cz, psychologická podpora a právní pomoc) má spolek rovněž registrovanou sociální službu – azylový dům. Je největší neziskovou organizací v oblasti prevence přenosu infekce HIV, zajišťuje např. anonymní a bezplatné testování na HIV v 8 checkpointech po celé republice a prostřednictvím tří mobilních testovacích vozů i v regionech, kde není fyzický checkpoint.

Čmelák je organizace, která se již 27 let věnuje přetváření konkrétních míst v krajině tak, aby na nich dostala prostor příroda (péče o mokřady, květnaté louky, přeměna smrkových monokultur atd.). Čmelák nevytváří uzavřené rezervace, naopak. Věří, že místa plná přírodních krás mohou pomoci lidem uvědomit si, co nás s přírodou pojí a jak je pro nás důležitá. Tuto činnost propojuje i s ekologickou výchovou a osvětou. Patří mezi přední tzv. pozemkové spolky v České republice.

In IUSTITIA se zabývá komplexně tématem předsudečného násilí (PN). Zaměřuje se na tři hlavní aktivity. Na poskytování pomoci (sociální a právní) napadeným osobám v důsledku PN, obětem těžkého ublížení na zdraví a v některých částech republiky zvlášť zranitelným obětem. Dále se věnuje vzdělávání odborné veřejnosti a ohrožených osob a monitoringu a analýzám předsudečného násilí. Prostřednictvím monitoringu a vydávání zpráv o PN tvoří ucelenější přehled o předsudečném násilí v ČR. Realizuje viktimologické výzkumy, jejichž výsledky používá při pomoci jednotlivcům, vzdělávání, ale také jako podklad pro legislativní změny a optimalizaci praxe v oblasti předsudečného násilí a péče o oběti trestné činnosti.

Národní asociace pacientských organizací (NAPO) je iniciativou pacientských organizací působících v České republice. Cílem iniciativy je založit zastřešující pacientskou organizaci, jejímž úkolem bude  prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím. V současné době pracuje přípravný výbor 11 pacientských organizací a vznik NAPO se předpokládá do konce kalendářního roku 2021. Poprvé v historii bude vytvořen subjekt zastřešující pacientské organizace pro všechny typy onemocnění i zdravotního postižení. 

Neúnavní – Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem  je jediná nepacientská organizace v ČR, která se zabývá podporou pro pacienty s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS). Touto nemocí v ČR trpí přibližně 50 tisíc lidí a z mnoha důvodů jsou téměř kompletně přehlíženi systémem. Neúnavní nabízí podporu ve více oblastech: zvyšování osvěty o ME/CFS u obecné veřejnosti, zkušených lékařů a studentů lékařských oborů; péče o duševní zdraví pacientů – skupinové terapie a plánovaná individuální sezení s profesionálními terapeuty; asistence v každodenním životě – zejména praktické informace zaměřené na invalidní důchod či zkušenosti ostatní pacientů s léčbou; tvoření komunity mezi pacienty, jejich rodinami a lékaři.

Učitel naživo je  nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. Vyvinula a otestovala nové programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují učení dětí ve školách. Svým know-how se snaží obohatit a proměnit veřejný vzdělávací systém v oblasti přípravy a podpory učitelů a ředitelů, aby byla naplněna tato vize: Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

Jak budou konzultace probíhat

Při konzultacích se zaměříme na konkrétní potřeby organizací. Každé konzultace tedy budou probíhat odlišně, nejčastěji se však soustředíme na následující oblasti: 

 • analýza problému, jeho příčin a důsledků
 • výběr a definice správného řešení 
 • zmapování politického prostředí
 • volba vhodné strategie, jak dosáhnout  řešení 
 • podpora při implementaci advokační strategie (např. v legislativním lobbingu, přípravě dokumentů a na klíčová jednání, při vyhodnocování strategie)

Výzva je součástí projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.

The post Dalších 8 organizací získalo bezplatné konzultace pro svoji advokační práci. appeared first on Nadace OSF.

Produktivita a Agile v tímoch (Dušan Kocúrek, ScrumDesk) | Tech Talks

12.
července
Fero Volár
Produktivita a Agile v tímoch (Dušan Kocúrek, ScrumDesk) | Tech Talks

Agilné metódy zdá sa, sú už pevnou súčasťou IT tímov. Veď dodať funkčný produkt v krátkych cykloch, neustále ho zlepšovať a mať rýchlu spätnú väzbu, znie veľmi príjemne, možno ako samozrejmosť. Je však tomu naozaj tak?
V čom sú najzásadnejšie rozdiely tradičného a agilného prístupu k projektom, kto túto zmenu prináša a ako sa dokážu tímy samé riadiť, sme sa rozprávali s Dušanom Kocúrekom.

Dušan je Head of ScrumDesk Consultancy Services. Dlhú dobu programoval v Assembleri, C++, .NET a dnes aj v Ruby, JavaScripte. Popritom pracoval ako tímový líder, neskôr manažér. Práve výzvy pri práci s tímami ho priviedli k Agile, ktoré pomohlo zorganizovať prácu a zmeniť ju z procesov na zmysluplné výsledky. V roku 2007 vznikol ScrumDesk, aplikácia pre Agile projektový manažment, ktorú dnes globálne používa 40 000 firiem a mnoho svetovo známych univerzít. Používatelia priviedli Dušana k mentoringu a tréningom Agile. Dnes, už viac než desať rokov, pomáhajú konzultanti ScrumDesk v slovenských aj zahraničných firmách s biznisovou agilitou, produktovým manažmentom, reorganizáciou firiem, nastavením a zavedením Agile do života.

WebSupport Tech Talks sú diskusie s expertmi o témach ako cloud, vývoj aplikácií a webov, backend, DevOps, bezpečnosť, vzdelávanie v tímoch a open-source.

Diskusia je dostupná aj ako podcast.

Wikipedista T.Bednarz reportuje focení škod na Moravě

11.
července
Wikimedia ČR

Náhlá katastrofa způsobená moravským tornádem zvedla večer 25. června ze židle celý národ. Výjimkou nebyla ani komunita wikipedistů, která od prvních zpráv z oblasti situaci bedlivě sledovala a hned ten samý večer dala vzniknout wikipedickému článku o neštěstí.

Svobodná dokumentace tragické historické události

V podstatě hned bylo jasné, o jak historickou a nevídanou událost se jedná a že je třeba zajistit její pořádnou a svobodnou dokumentaci. S touto myšlenkou v hlavě mě tedy hned toho večera napadlo vydat se do oblasti na vlastní pěst s cílem vyfotit bezprostřední následky katastrofy ve vesnicích. Hned jsem začal s plánováním cesty a domluvou auta. Vypsal jsem si také tiket s předpokládanými náklady do systému Tracker z Mediagrantu Události, který bohužel na katastrofu podobného typu svým způsobem „čekal“.

Nejistotu cesty vystřídalo rozčarování z rozsahu katastrofy

Světlo nového dne teprve ukázalo rozsah celé katastrofy. Do oblasti se začali po nočním zásahu jednotek IZS sjíždět pomocníci s materiální pomocí z celé republiky, což nakonec zapřičinilo uzavření vjezdu do vesnic policií. Kvůli hrozbě, že by mě do vesnic fotit následky tornáda nemuseli přes uzávěru pustit, jsem během dopoledne celý svůj plán přehodnocoval. Nakonec jsem ovšem po konzultaci s několika fotografy-kolegy vyjel po obědě na cestu.

Po několika hodinách jsem se dostal do oblasti hodonínské Doubravy, kde jsem z auta sledoval vyvrácené hektary lesů a ačkoliv jsem měl namířeno rovnou do Lužic, hned před Hodonínem jsem si všiml prvních domů bez střech – jednalo se o odlehlejší kolonii Pánov, jež byla hlavně v prvních dnech médii poněkud pozapomenuta.

A teprve zde na mne zmar, který museli minulé noci obyvatelé jižní Moravy zažít, dolehl poprvé. Část střech už sice byla zakrytá, na některé se však stále čekalo a trosky, přiváté také z přilehlé fotovoltaické elektrárny, se válely všude možně. 

Moravská Nová Ves – kostel, ve kterém při tornádu probíhala mše

Další z dědin, kterou jsem v rámci dokumentace škod po tornádu navštívil, byla Moravská Nová Ves. Zde jsem teprve pochopil, že Pánov byl vlastně ještě docela „slabý odvar“, poněvadž zde už byla k vidění devastace celých ulic, po kterých brázdila těžká technika, na křižovatkách řízená policií.

Spatřil jsem i první středisko pomoci postavené před zničeným úřadem městyse plné různých materiálních zásob, které snad již byly dovezené prvními dobrovolníky. Naproti němu byl vidět tornádem zničený kostel (v té době jsem ještě ani netušil, že zrovna ve chvíli katastrofy v něm probíhala mše) a staré rozbořené domy v jeho okolí, které v sobě skýtaly opravdu bezútěšný pohled.

„Tornádo rozházelo auta jako hračky na louce“

Podobně tragicky to vypadalo i v Hruškách, v nichž se nachází další rozbořený kostel, jehož fotografie v den celého neštěstí proběhla médii. Kvůli poškozené statice domů se zde ani nedalo dostat do jižní části vsi, která byla hlídána dalšími jednotkami policistů.

Vlna solidarity může být útěchou, ač životy a domovy lidem bohužel nevrátí

Domů jsem se vracel se zvláštním pocitem uvědomí, jak snadné vlastně je o vše přijít. Že se člověku bez jakéhokoli jeho přičinění může obrátit život naruby během několika vteřin, aniž by to mohl jakkoli ovlivnit. Závěrem si dovolím už jen vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a dalším, kteří kvůli tornádu přišli o své domovy nebo byli jinak zasaženi. Určitou útěchou by snad mohlo být neskutečné nasazení dobrovolníků, kterého můžeme být v posledních dnech v oblasti svědky.

Galerii dalších fotek naleznete zde. Autorem všech fotografií v článku je Tadeáš Bednarz a jsou uvolněny pod svobodnou licencí CC BY-SA 4.0 přes mediální úložiště Wikimedia Commons.

The post Wikipedista T.Bednarz reportuje focení škod na Moravě first appeared on Wikimedia ČR - blog.

Žravý osmijádrový Intel + pořád ještě má smysl kupovat drahé notebooky

09.
července
Jiří Zima
Za život jsem zrecenzoval vyšší stovky notebooků a viděl jsem všechno možné od nejlevnějších supermarketových plasťáků až po speciality, které v testovaných konfiguracích dosahovaly cenou i na čtvrt miliónu korun. Celkem rychle jsem zjistil, že od určité, ne zas tak velké ceny už není žádná jistota, že za více peněz taky dostanete cokoli kvalitnější (dokonce ani […]

Weekly #166 - dark mode, security, OpenZFS 2.1, MAAS 3.0

09.
července
Fero Volár

Technológie

UX & Service design

Social media & marketing

Startupy & biznis

Spoločnosť

Kniha týždňa

Joseph E. Stiglitz a Greenwald C. Bruce - Formování učící se společnosti

Weekly #166 - dark mode, security, OpenZFS 2.1, MAAS 3.0

Weekly #166 - dark mode, security, OpenZFS 2.1, MAAS 3.0

Co je skutečným pramenem prudkého růstu životní úrovně v posledních dvou stoletích? Co odlišuje úspěšné firmy od neúspěšných? Proč se některým rozvojovým zemím daří dohánět náskok vyspělého světa, zatímco jiné setrvávají v chudobě navzdory tomu, jak důsledně se řídí radami uznávaných ekonomických expertů a světových institucí? Klíč k odpovědím na tyto otázky nespočívá v akumulaci kapitálu, ani v množství zdrojů či výstupů, ale ve schopnosti učit se a získané znalosti efektivně sdílet. Autoři této knihy vysvětlují, v čem se produkce znalostí liší od produkce jiných statků a proč tržní ekonomika sama o sobě nedokáže zajistit jejich efektivní tvorbu ani šíření.

Sleduj ma na goodreads.com/FeroVolar

Hledáme 2 nové koordinátory/ky našich programů

08.
července
Nadace OSF

Zajímáte se o dění ve vašem okolí? Štve vás nízká angažovanost lidí v občanském životě? Chcete se podílet na realizaci programů, které posilují vliv a zapojení občanské společnosti? Hledáte práci, kde se nebudete nudit a kde budete součástí skvělého týmu, který staví na důvěře a kolegialitě? 

Pak neváhejte a přidejte se k nám! Aktuálně hledáme 2 nové kolegyně či kolegy na pozice koordinátora/ky programu Active Citizens Fund (na plný úvazek) a programu Stronger Roots (na 0,6 – 0,8 úvazku). Budete mít na starost komunikaci s příjemci grantů nadace, zajišťovat průběžné konzultace a podporu při realizaci podpořených projektů a spolupracovat na přípravě setkání, seminářů a mentoringu pro podpořené organizace. 

Co vás čeká? 

 • Budete spolupracovat na přípravě grantových výzev programu, komunikovat s žadateli o grant a následně s příjemci grantů, mentory a konzultanty programu.
 • Budete zajišťovat podporu pro organizace podpořené v rámci programu, včetně zajištění a realizace seminářů, workshopů či mentoringu.
 • Budete zodpovědní za potřebnou administrativu jako je příprava grantových smluv a materiálů pro příjemce grantů.
 • Vaším úkolem bude i kontrola realizace projektů, vyhodnocování plnění cílů a výsledků projektů v souladu s cíli programu a příprava podkladů pro zprávy programu.
 • Budete úzce spolupracovat se všemi členy programového týmu a podílet se na medializaci činnosti a témat programu.
 • Budete připravovat a realizovat aktivity posilující spolupráci příjemců grantu a podporující budování kapacit občanského sektoru. Vaším úkolem bude též udržovat a rozvíjet spolupráci s domácími i zahraničními partnery programu.

 Co nabízíme? 

 • pracovní úvazek 0,6 – 0,8  a nástup ideálně od 1. 9. 2021 pro program Stronger Roots
 • pracovní úvazek 1,0  a nástup ideálně od 1. 11. 2021 pro program Active Citizens Fund
 • mzda v rozmezí 27 000 – 30 000 Kč (dle vaší kvalifikace a praxe)
 • dynamickou, kreativní a smysluplnou práci
 • zajímavé pracovní prostředí progresivní nadace s více než 25-letou historií
 • možnost profesního růstu, odborného rozvoje a vzdělávání
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 3 placené dny zdravotního volna (sick-leave)

Co potřebujete?

 • Samostatnost a proaktivní přístup, spolehlivost a důslednost.
 • Mít skvělé koordinační a organizační schopnosti a současně smysl pro práci v týmu.
 • Být komunikativní a umět snadno schopnost navazovat a kultivovat vztahy.
 • Nesmí vám chybět zodpovědnost a nadhled.
 • Mít výborný mluvený a písemný projev v češtině i angličtině.
 • Výhodou pro vás budou předchozí zkušenosti s administrativou projektů či správou grantů.

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu a demokracie a na omezení korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup všech dětí ke vzdělávání a všech lidí k příležitostem současného světa.

Nadace OSF je zaměstnavatel, který se řídí zásadou rovných příležitostí pro všechny a zavazuje se dodržovat Politiku ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. 

Jak probíhá výběrové řízení? 

Na pozice se hlaste nejpozději do 31. srpna 2021 přes TENTO ODKAZ, přes který zároveň předložte: 

 1. Strukturovaný životopis v češtině nebo angličtině
 2. Motivační dopis v češtině (max. na 1 stránku)
 3. Jméno a kontakt (telefon a e-mail) tří osob, které mohou poskytnout referenci

Uchazeči a uchazečky, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni na osobní pohovor

Děkujeme.

 

The post Hledáme 2 nové koordinátory/ky našich programů appeared first on Nadace OSF.

Kvôli tomuto loftu by som sa presťahoval do Trenčína | VLOG #95

07.
července
Fero Volár
Kvôli tomuto loftu by som sa presťahoval do Trenčína | VLOG #95

Po pol roku homeoffice to chcelo zmenu. Po hľadaní a vyberaní nakoniec voľba padla na veľmi pekný loft v historickom centre Trenčína. Ide o jedno z najkrajších miest na ubytovanie na Slovensku. Svojou atmosférou láka aj fotografov. Výhľad na Trenčiansky hrad je absolútne jedinečný.

Na týždeň sa presunúť do Trenčína bol super nápad – krásne mesto s upraveným centrom, výborná gastronómia a okolie. Aj keď počas týždňa padali horúce teplotné rekordy, tak tu bolo príjemne. Do Trenčína som išiel pracovať a večer si užívať mesto a myslím, že sa to výborne podarilo.

Audacity pridáva sledovanie používateľov

06.
července
Fero Volár
Audacity pridáva sledovanie používateľov

Len začiatkom mája som písal, že Obľúbený audio editor Audacity mení majiteľa a už sú tu aj prvé zmeny, ktoré celkom rezonujú, nakoľko nie sú zrovna prívetivé.

Prvou je, že prispievatelia do kódu majú podpisovať Contributor License Agreement (CLA). Vlastníkom všetkého čím prispejete je automaticky MUSECY SM LTD, nie samotný projekt. Komunita sa voči tomuto vyhranila, nakoľko je to vkladanie nedôvery medzi doterajších prispievateľov a nového vlastníka.

CLA už niekoľko raz komunitu naštvalo, touto zmenou si prešli projekty ako MongoDB a Elasticsearch. Na tomto princípe funguje aj distribúcia Fedora.

Druhou zásadnou zmenou je pridanie telemetry do zostavených aplikácií. Minimálne dáta, ktoré by sa mali zberať sú IP adresa, model procesora a verzia operačného systému. Tieto dáta sa dajú len veľmi ťažko obhájiť „vylepšovaním“ produktu. Skôr je tu obava o zber komplexných dát a ich následné zneužitie, či predaj.

Rýchlou reakciou bolo forknutie otvoreného kódu kade-tade.

Rozmohol sa nám tu taký „nešvar“, že firmy sa oháňajú open-source a slobodným softvérom. Do finálneho zostavenia, ale pridávajú takéto prekvapká. Stačí si pripomenúť Visual Studio Code od Microsoftu.